درب ضد سرقت

انواع درب های ضد سرقت :

درب ضد سرقت دارای انواع مختلفی است و در بازار ایران به صورت سه دسته اصلی عرضه می شود ، که شامل : درب ضد سرقت ترک ،درب ضد سرقت چینی ، و درب ضد سرقت ایرانی است . در میان این این انواع ، درب ضد سرقت ترک هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت در مقام بالاتری نسبت به سایرین قرار دارد . البته درب ضد سرقت ایرانی نیز از نظر ظاهر و کیفیت تا حد زیادی مشابه ولی قیمت آن نسبت به درب ضد سرقت ترک پایین تر است . و نوع چینی ارزانترین  درب ضد سرقت می باشد .