درب ضد حریق

درب ضد حریق بیناس کاربرد انواع درب های ضد حریق عبارتند از : 1 . درب های بیمارستان ها 2 . درب های خزانه و انبار 3 . درب های نیرو گاه های برق 4 . و ........ انواع درب های ضد حریق :  1 . ضد حریق چوبی 2 . ضد حریق فلزی 3 . ضد حریق شیشه ای درب های ضد حریق ساختاری فلزی دارد و تمام مواد مورد استفاده در درب ضد حریق فلزی باید مورد تایید آتش نشانی باشد درب ضد حریق باید از چوب خش...
ادامه مطلب